AT 4 - aktywność oddychania

 

Ze względu na techniczne wymogi ochrony środowiska naturalnego takie jak oczyszczanie wód, remediacja gleby i obróbka
odpadów, badanie i nadzór biologicznych procesów oczyszczania zyskuje coraz bardziej na znaczeniu.
Obok tradycyjnych metod fizykochemicznych nierzadko na pierwszy plan wysuwają się testy biologiczne. W celu oznaczania
biologicznego rozkładu pożywek, zanieczyszczeń, polutantów i odpadów oraz dla oznaczania aktywności biologicznej często
Ż u ż y c i e / o d d y c h a n i e
Aplikacje i procedury Pomiary
Oddychanie gleby Analiza gleby/ biologiczna zdolność rozkładu
zanieczyszczeń:
metoda laboratoryjna według DIN 19 737
Aerobowe (tlenowe) z absorpcją CO2,
możliwość ilościowego oznaczania CO2
Rozkład biologiczny Oznaczanie według OECD 301 F /
DIN EN 29 408 / ISO 9408
Aerobowe (tlenowe) z absorpcją CO2
Oznaczanie biogazu Oznaczanie beztlenowych procesów rozkładu Beztlenowe oznaczanie CO2 + metanu
Mikrobiologia Badania wzrostu i stresu:
oznaczanie szybkości zmian oddychania
Aerobowe (tlenowe), możliwe ustawienie
ciśnienia ostrzegawczego
przeprowadza się tzw. pomiary respirometryczne (lub pomiary
zużycia tlenu). W ich trakcie oznacza się w zdefiniowanych
warunkach oddychanie (respirację) organizmów na podstawie
pomiaru ilości pobranego tlenu lub oddanego dwutlenku
węgla.
Pomiary wykonuje się zamkniętym systemem OxiTop®-C
i kontrolerem OC 110. W zależności od używanej próbki
pomiarowej stosuje się odpowiednie naczynie pomiarowe,
które dysponuje wszystkimi niezbędnymi przyłączami gwintowanymi
do każdej główki pomiarowej, i które częściowo
można autoklawować. Oferowane zestawy zawierają
wszystkie niezbędne akcesoria.

Ze względu na techniczne wymogi ochrony środowiska naturalnego, takie jak oczyszczanie wód, remediacja gleby i obróbka odpadów, badanie i nadzór biologicznych procesów oczyszczania zyskuje coraz bardziej na znaczeniu.
Obok tradycyjnych metod fizykochemicznych nierzadko na pierwszy plan wysuwają się testy biologiczne. W celu oznaczaniabiologicznego rozkładu pożywek, zanieczyszczeń, polutantów i odpadów oraz dla oznaczania aktywności biologicznej często przeprowadza się tzw. pomiary respirometryczne (lub pomiaryzużycia tlenu). W ich trakcie oznacza się w zdefiniowanych warunkach oddychanie (respirację) organizmów na podstawiepomiaru ilości pobranego tlenu lub oddanego dwutlenkuwęgla. Pomiary wykonuje się zamkniętym systemem OxiTop-C i kontrolerem OC 110.
W zależności od używanej próbki pomiarowej stosuje się odpowiednie naczynie pomiarowe, które dysponuje wszystkimi niezbędnymi przyłączami gwintowanymi do każdej główki pomiarowej i które częściowomożna autoklawować. Oferowane zestawy zawierająwszystkie niezbędne akcesoria.

Laboratoryjna metoda oznaczania mikrobiologicznego oddychania gleby według DIN 19 737 stała się, w ostatnich latach w Polsce, bardzo ważną częścią oceny stopnia przetworzenia mechaniczno-biologicznego odpadów.

W roku 2008 Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami opublikowało „Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.)”. W wytycznych parametr AT-4 określono jako aktywność oddychania; parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni.
Parametr AT-4 pojawia się także w punkcie 2.4.3.1. Ocena stopnia ustabilizowania stabilizatów. Wytyczne mówią, że w latach 2009–2010 należy wdrażać pomiary wartości AT-4, jako uzupełniającego parametru oceny stopnia ustabilizowania odpadów, obok straty prażenia lub TOC.
Poza tym o AT-4 mówi także punkt 2.4.3.2. Ocena stopnia dojrzałości kompostów.

Pomiar oddychania gleby służy do prognozowania, badania i kontroli prac rekultywacyjnych, do pomiarów biodegradacji substancji (pestycydów, fungicydów, nawozów, itp.) oraz do przeprowadzania testów toksyczności. 

Dzięki specjlanie zaprojektowanym naczyniom wszystkie pomiary za pomocą systemu OxiTop Control są bardzo precyzyjne, proste i korzystne cenowo w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
Oznaczanie oddychania gleby może być przeprowadzane w 2 różnych typach naczyń:

  • Dla gleb aktywnych i silnie wydzielających CO2, zalecane są naczynia MG 1.0: ich duży otwór (średnica ok. 100 mm) pozwala na montaż dużych naczyń na absorber CO2 lub na późniejsze oznaczanie ilościowe CO2. 
  • Do pomiarów oddychania gleby zgodnie z dyrektywą AT4 do dyspozycji jest specjalnie przygotowany zestaw zawierający naczynia pomiarowe o poj. 2,5 l oraz specjalny absorber CO2 ze wskaźnikiem.

Więcej informacji o zestawach znajdą państwo w kartach katalogowych: >>> link <<< 
Na stronach 92-93 znajdą Państwo opis zestawów OxiTop dedykowanych do oznaczeń oddychania, w tym także do AT-4.
Na stronie 85 znajdą Państwo tabelę z zawartością gotowych zestawów OxiTop.
Na stronie 97 znajdą Państwo szafy termostatyczne.