Wzorcowanie PCA

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wykonujemy usługi z zakresu wzorcowania urządzeń pomiarowych. Usługi te dotyczą nie tylko mierników firmy WTW, lecz także urządzeń innych producentów.
Na wszystkie wymienione poniżej usługi wydawane są świadectwa wzorcowania zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw.

 

Urządzenie Zakres / szczegóły usługi Cena netto
w PLN
pH
elektroda Wzorcowanie elektrody pH-metrycznej za pomocą roztworów wzorcowych. 200,00
miernik Wzorcowanie miernika drogą elektryczną. 490,00
komplet
(miernik + elektroda)
Wzorcowanie drogą chemiczną. Podana cena obejmuje wzorcowanie miernika z elektrodą. 640,00
Przewodność  
czujnik Wzorcowanie czujnika konduktometrycznego za pomocą roztworów. Wzorcowanie obejmuje 1 punkt pomiarowy. 325,00
miernik Wzorcowanie miernika drogą elektryczną. 425,00
komplet
(miernik + czujnik)
Wzorcowanie drogą chemiczną. Podana cena obejmuje wzorcowanie miernika z czujnikiem. 700,00
Tlen rozpuszczony  
komplet
(miernik + sonda)
Tlenomierz zawsze jest wzorcowany z sondą i odwrotnie. Podana cena dotyczy wzorcowania zestawu miernik + sonda. 950,00
Wieloparametrowe (pH + przewodność + tlen rozpuszczony)
komplet
(miernik + sensory)
Wzorcowanie miernika wieloparametrowego z trzema sensorami: pH, przewodności i tlenu rozpuszczonego. Wzorcowanie drogą chemiczną tzn. przy pomocy standardów kalibracyjnych. 2 000,00
Fotometria  
fotometr / spektrofotometr Wzorcowanie wykonywane na miejscu u klienta. Wzorcowanie dotyczy 4 dł. fali 410 nm, 470 nm, 550 nm, 650 nm, 725 nm oraz widma.
* Do ceny należy doliczyć koszty manipulacyjne związane z dojazdem. Są one ustalane indywidualnie. 
500,00*
Temperatura  
wszystkie termometry, mierniki pH, przewodności i O2 z czujnikami temp. Wzorcowany jest termometr lub układ pomiarowy (miernik + elektroda/czujnik/sonda). Zakres: -40 ... +160 st. C. Podana cena za pierwszy punkt, każdy kolejny 150,00 zł netto.  200,00
Płatność: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury
Koszt wysyłki: wliczony w cenę wzorcowania
Czas realizacji: do 2 tygodni
Wymagane dokumenty: przy pierwszym zakupie należy przesłać, faksem, mailem lub listownie, kopie dokumentów nadania NIP, REGON oraz KRS
Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%)