Oznaczanie AT4

BADANIA ODPADÓW i KOMPOSTÓW po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu w zakresie parametru AT-4, wilgotności i strat prażenia.

Patametr AT-4 oznaczany jest przy pomocy zestawów OxiTop Control B6M-2.5, wyposażonych w 2,5 litrowe naczynia pomiarowe oraz manometryczne główki na podczerwień.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z austriacką firmą M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH oferującą szerokie spektrum instalacji i urządzeń do zbiórki, obróbki i recyklingu odpadów (w tym opatentowaną unikalną metodę kompostowania M-U-T Kyberferm). Celem projektu jest wymiana informacji i transfer wiedzy umożliwiający adaptację do polskich warunków wypracowanych w Austrii rozwiązań kompostowaniai mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT4).

Źródło:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
http://icimb.pl/opole/component/content/article/311

Źródło:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
http://icimb.pl/opole/component/content/article/311