We stand with Ukraine

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o. support of the Ukrainian people in their fight against Russia’s aggression.