Mętnościomierze z serii Turb 750

Niezależnie od tego, czy chodzi o czystą wodę, czy o niezawodną jakość produktu, mętność jest często idealnym parametrem do zastosowania w wielu aplikacjach - a może nawet w dziedzinach, o których wcześniej nawet nie myślałeś:

  • od wody po wino,
  • od jakości napojów po procesy oczyszczania żywności,
  • od rafinerii po farmację,
  • od przemysłu po akwakulturę
Proponowane urządzenia dostępne są w dwóch wersjach:
zgodne z normą DIN PN-EN ISO 7027-1 (IR LED - światło podczerwone) oraz zgodne z US EPA 180.1 (lampa wolframowa - światło białe).

Wyniki, którym możesz zaufać
Umożliwiamy to, na co pozwalają właściwości rozpraszania wody: Bardzo dokładny pomiar mętności w zakresie 0–1100 FNU/NTU z automatycznym przełączaniem zakresu pomiarowego, zapewniający możliwie najdokładniejszy technicznie wynik! Mętnościomierze z serii Turb 750 wspierają Cię wyrafinowaną optyką, eliminującą niepewność za pomocą pułapki świetlnej oraz innowacyjną procedurą IRPC.
Z procedurą IPRC (Intelligent Reproducibility and Plausibility Check, czyli inteligentną kontrolą powtarzalności i wiarygodności), przeprowadzane są szybkie wielokrotne pomiary z późniejszą oceną i eliminacją wartości odstających. Wynik zostaje „zamrożony” i pokazany jako stabilny odczyt. W ten sposób IRPC zapewnia prawidłowe i powtarzalne wyniki.

Seria Turb 750 korzysta przy kalibracji ze sprawdzonych standardów AMCO Clear oraz z optymalnego okna pomiarowego z kuwet. Zestaw do 3-punktowej kalibracji dostarczany jest z miernikiem. Dostępne są następujące funkcje kalibracji obsługiwane przez menu:
  • Domyślna 3-punktowa kalibracja
  • Elastyczna kalibracja w 2–5 punktach zdefiniowanych przez użytkownika
  • QuickCAL: szybka 1-punktowa kalibracja
  • Ustalanie interwału kalibracji
  • Przechowywanie protokołu kalibracji
Zapraszamy do kontaktu oraz pobrania broszury informacyjnej: http://wtw.pl/katalog-plik/254