VARiON® Plus 700 IQ

Nowa głowica pomiarowa firmy WTW rewolucjonizuje ciągłe, długotrwałe pomiary jonoselektywne bezpośrednio w procesie. Jako jedyna na rynku, głowica VARiON® Plus 700 IQ, nie wymaga kalibracji w roztworach standardowych, ani żadnych dodatkowych czynności związanych z jej uruchomieniem. Użytkownik dostając sensor może od razu zacząć pomiary. Całość, jako spójny mechanizm, współpracuje ze sprawdzonym już wielokrotnie, pod względem niezawodności i wydajności, cyfrowym systemem pomiarowym IQ Sensor Net.
Więcej ...