O firmie

Firma WTW, Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny powstała w 2001 roku jako spółka z o. o.
i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 269 pod numerem KRS 0000036710

Dane identyfikacyjne

 • NIP 527-23-52-922
 • REGON 017342500
 • Konto: ING Bank Śląski S.A. o / Wrocław 03 1050 1575 1000 0022 5886 8567

Cele i plany

Rzetelność, niezawodność i wszechstronność naszych sprawdzonych w praktyce analizatorów, sensorów, systemów pomiarowych i mierników ustaliła produkty WTW jako standardy pomiarowe na całym świecie.

Firma WTW zbudowała solidną reputację w czasie swojej ponad 70-cio letniej historii poprzez dostarczanie produktów najwyższej klasy oraz zapewnianą obsługę klienta i wsparcie techniczne. Dzięki bogatemu zapleczu różnych aplikacjii materiałów, staramy się jak najlepiej rozwiązywać problemy pomiarowe naszych klientów. Z pomocą odziałów i przedstawicielstw handlowych nacałym świecie, fabryka WTW, znajdująca się na południe od Monachium w Niemczech, dostarcza najwyższej klasy urządzenia z nieustającym wsparciem technicznym. Jesteśmy dumni z oferowanych Państwu produktów i liczymy na owocną współpracę.

Rzetelność, niezawodność i wszechstronność naszych
sprawdzonych w praktyce analizatorów, sensorów, systemów
pomiarowych i mierników ustaliła produkty WTW jako
standardy pomiarowe na całym świecie.
Firma WTW zbudowała solidną reputację w czasie swojej
blisko 70-cio letniej historii poprzez dostarczanie produktów
najwyższej klasy oraz zapewnianą obsługę klienta i wsparcie
techniczne. Dzięki bogatemu zapleczu różnych aplikacji
i materiałów, staramy się jak najlepiej rozwiązywać problemy
pomiarowe naszych klientów.
Z pomocą odziałów i przedstawicielstw handlowych na
całym świecie, fabryka WTW, znajdująca się na południe od
Monachium w Niemczech, dostarcza najwyższej klasy
urządzenia z nieustającym wsparciem technicznym. Jesteśmy
dumni z oferowanych Państwu produktów i liczymy na
owocną współpracęwsparcie techniczne. Dzięki bogatemu zapleczu różnych aplikacjii materiałów, staramy się jak najlepiej rozwiązywać problemy pomiarowe naszych klientów. Z pomocą odziałów i przedstawicielstw handlowych nacałym świecie, fabryka WTW, znajdująca się na południe od Monachium w Niemczech, dostarcza najwyższej klasy urządzenia z nieustającym wsparciem technicznym. Jesteśmy dumni z oferowanych Państwu produktów i liczymy na owocną współprac

O WTW

Założona w 1945 r. firma WTW jest wiodącym na świecie konstruktorem i producentem najwyższej jakości instrumentów do analizy wody. Już od ponad 70 lat zajmujemy się produkcją zaawansowanej aparatury pomiarowej dla laboratoriów i ośrodków naukowo-badawczych. Firma całą swoją energię koncentruje na rozwoju i wdrażaniu nowych pomysłów związanych z badaniami środowiska naturalnego. Niemal od samego początku oferowała urządzenia analityczne, dzięki którym analiza wody i ścieków stawała się coraz bardziej profesjonalna i dokładna. Co roku ogromna część nakładów finansowych jest przeznaczana na badania i rozwój nowych urządzeń oraz technologii analitycznych. WTW oferuje światową linię urządzeń najwyższej jakości, niezawodnych i bezpiecznych w użytkowaniu mierników, które wyznaczają nowe standardy jakości.

Asortyment produktów obejmuje obok wytrzymałych, wodoszczelnych mierników kieszonkowych, trwałych mierników do prac terenowych także serię wysoko precyzyjnych laboratoryjnych mierników łącznie z wyposażeniem. Oferta WTW zawiera kompletną linię urządzeń jak:

 • pH-metry
 • jonometry
 • tlenomierze
 • konduktometry
 • mierniki wieloparametrowe
 • systemy analizy BZTn
 • termoreaktory
 • mętnościomierze
 • fotometry wraz z odczynnikami
 • oprogramowanie

Drugą linię stanowią urządzenia przemysłowe do pomiarów ciągłych (on-Line), przeznaczone do analizy wody i ścieków. Są to:

 • przetworniki analogowe EcoLine® i Quadroline®
 • wieloparametrowy system modułowy IQ SENSOR NET bazujący na technologii cyfrowej umożliwiający przyłączenie od 1 do aż 20 sensorów pomiarowych w dowolnej konfiguracji
 • sensory pomiarowe: pH, O2, Redox, jony, przewodność, mętność, zawiesina, związki węgla
 • analizatory chemiczne TresCon®
 • systemy poboru i przygotowania próbek

Porady techniczne, wsparcie przy projektowaniu, montaż, uruchomienie, seminaria oraz programy szkoleń dopełniają całości oferty firmy WTW.

Najważniejsze daty

1945 Założenie firmy przez dr hab. Karl'a E. Slevogta'a
1954 Wprowadzenie pierwszego pH-metru firmy WTW
1965 Wprowadzenie pierwszego tlenomierza firmy WTW
1982 Wprowadzenie pierwszej na świecie sondy tlenowej bez prądu zerowego
1983 Początki techniki pomiarowej on-line w firmie WTW
1993 Firma WTW pierwszym certyfikowanym (ISO 9001) producentem systemów pomiaru O2, pH i przewodności
1995 Firma WTW światowym pionierem przetworników ze zintegrowanym odgromnikiem
1997 Założenie firmy WTW Czechy
1999 Założenie firmy WTW Słowacja
2001 Założenie firmy WTW Polska
2011 Firma WTW staje się częścią grupy Xylem