Oferta

Cyfrowy system pomiarowy IQ Sensor Net

Ciągły pomiar przewodności realizować można także przy pomocy wieloparametrowego systemu modularno-czujnikowego IQ Sensor Net. Wystarczy czujnik konduktometrycny TetraCon® 700 z oznaczeniem "IQ" podłączyć do sieci IQ Sensor Net, która obsługuje do 20 sensorów.
Jest to takie proste gdyż cały moduł pomiarowy przetwornika analogowego przeniesiono bezpośrednio do sensora, w którym odbywa się już wstępna obróbka danych i zamiana sygnału analogowego na, odporny na zakłócenia, sygnał cyfrowy.

Czujniki konduktometryczne oraz dodatkowe wyposażenie

WTW oferuje czujniki konduktometryczne: analogowe (do zastosowania z przetwornikami analogowymi EcoLine® i QuadroLine®) oraz cyfrowe (do zastosowania w sieci IQ Sensor Net).

Dodatkowo posiadamy w swojej ofercie specjalistyczne sensory procesowe firmy Hamilton.