Oferta

Pomiar mętności i gęstości osadu

Cyfrowy system pomiarowy IQ Sensor Net

Ponieważ wszystkie czujniki firmy WTW do pomiaru mętności i gęstości osadu są sensorami cyfrowymi, to pomiar tych parametrów realizować można tylko przy pomocy wieloparametrowego systemu modularno-czujnikowego IQ Sensor Net.
Wystarczy dobrać odpowiednie czujniki, tak aby całkowita liczaba sensorów na jeden system IQ Sensor Net nie przekraczała 20 sztuk, i podłączyć do sieci. Żadne dodatkowe czynności nie są wymagane.
Jest to takie proste gdyż cały moduł pomiarowy przetwornika analogowego przeniesiono bezpośrednio do sensora, w którym odbywa się już wstępna obróbka danych i zamiana sygnału analogowego na, odporny na zakłócenia, sygnał cyfrowy.

Czujniki mętności i gęstości osadu

WTW oferuje cyfrowe czujniki do pomiaru mętności i gęstości osadu:
VisoTurb® 700 IQ (pomiar mętności i gęstości osadu) oraz ViSolid® 700 IQ (pomiar gęstości osadu). Obydwa czujniki wyposażone są w bardzo wydajny i energooszczędny system czyszczenia ultradźwiękowego.