Oferta

Czujniki konduktometryczne i wyposażenie

WTW od ponad 60 lat należy do wiodących w świecie producentów konduktometrów i czujników konduktometrycznych. 4-elektrodowy system TetraCon® jest perfekcyjnym efektem konsekwentnego, zorientowanego na praktykę ciągłego rozwoju i uchodzi za wzorzec dla profesjonalnego pomiaru przewodności. W przeciwieństwie do tradycyjnych czujników konduktometrycznych 2-elektrodowych, czujnik konduktometryczny TetraConR oferuje wiele zalet zarówno technicznych jak i użytkowych.

Konduktometry laboratoryjne

Przewodność jest ważnym parametrem wykorzystywanym głównie do kontroli jakości wód. Znaczenie przewodności znacznie wzrosło wraz z wprowadzeniem dyrektywy USP 28 dla wód farmaceutycznych. Mierniki laboratoryjne firmy WTW typu inoLab Cond spełniają wszystkie wymagania tej normy.

Konduktometry przenośne i terenowe

Przenośnych i terenowych konduktometrów najczęściej używa się do kontroli technologicznych procesów w przemyśle. Dlatego firma WTW skonstruowała je tak, aby możliwe było ich używanie niemalże w każdych warunkach.