Wzorcowanie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że pośredniczymy w usługach z zakresu wzorcowania urządzeń pomiarowych, które zlecamy w akredytowanym laboratorium. Usługi te dotyczą tylko urządzeń firm WTW oraz EBRO.
Na wszystkie wymienione poniżej usługi wydawane są świadectwa wzorcowania zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw.

 

Urządzenie Zakres / szczegóły usługi Cena netto
w PLN
pH / potencjał redox
elektroda pH Wzorcowanie elektrody pH-metrycznej za pomocą roztworów wzorcowych. 300,00
elektroda redox

Wzorcowanie elektrody redox metodą chemiczną w punkcie 470 mV lub 220 mV*
*Wartość odniesienia dotyczy wartości potencjału redox w temperaturze 25 st. C, względem Ag/AgCl w 3 M KCl

460,00
miernik (pH) Wzorcowanie miernika drogą elektryczną pod kątem pomiaru pH. 650,00
miernik (mV) Wzorcowanie miernika drogą elektryczną w 15 punktach pomiarowych zakresu mV pod kątem pomiaru potencjału redox. 590,00
komplet
(miernik + elektroda pH)
Wzorcowanie drogą chemiczną. Podana cena obejmuje wzorcowanie miernika z elektrodą pH. 900,00
weryfikacja stanu

Weryfikacja stanu technicznego urządzeń przed wzorcowaniem.
* Obligatoryjnie dla wszystkich urządzeń starszych niż 6 miesięcy. 

250,00
Przewodność  
czujnik Wzorcowanie czujnika konduktometrycznego za pomocą roztworów. Wzorcowanie poprzez wyznaczenie stałej K. 480,00
miernik Wzorcowanie miernika drogą elektryczną. 600,00
komplet
(miernik + czujnik)
Wzorcowanie drogą chemiczną. Podana cena obejmuje wzorcowanie miernika z czujnikiem. Wzorcowanie w co najmniej kilku punktach pomiarowych, w zakresie 100 μS/cm..100 mS/cm. 900,00
weryfikacja stanu Weryfikacja stanu technicznego urządzeń przed wzorcowaniem.
* Obligatoryjnie dla wszystkich urządzeń starszych niż 6 miesięcy. 
250,00
Tlen rozpuszczony  
komplet
(miernik + sonda)

Tlenomierz zawsze jest wzorcowany z sondą i odwrotnie. Podane ceny dotyczą wzorcowania zestawu miernik + sonda. Zestaw wzorcowany jest w sześciu punktach: 0%, 1%, 5%, 10%, 16% oraz 21% tlenu w azocie.

Cena uzależniona jest od rodzaju wzorcowanej sondy.

Sondy galwaniczne: usługa dotyczy wyłącznie fabrycznie nowych zestawów lub zestawów z fabrycznie nową sondą tlenową. NIE WZORCUJEMY używanych sond tlenowych.

sonda galwaniczna
1 150,00

 sonda optyczna
1 000,00

weryfikacja stanu Weryfikacja stanu technicznego urządzeń przed wzorcowaniem.
* Obligatoryjnie dla wszystkich urządzeń starszych niż 6 miesięcy. 
250,00
Wieloparametrowe (pH + przewodność + tlen rozpuszczony)
komplet
(miernik + sensory)

Wzorcowanie miernika wieloparametrowego z trzema sensorami: pH, przewodności i tlenu rozpuszczonego. Wzorcowanie drogą chemiczną tzn. przy pomocy standardów kalibracyjnych.

Galwaniczne sondy tlenowe: usługa dotyczy wyłącznie fabrycznie nowych zestawów lub zestawów z fabrycznie nową sondą tlenową. NIE WZORCUJEMY używanych sond tlenowych.

2 600,00
weryfikacja stanu Weryfikacja stanu technicznego urządzeń przed wzorcowaniem.
* Obligatoryjnie dla wszystkich urządzeń starszych niż 6 miesięcy. 
250,00
za parametr
Temperatura  
wszystkie termometry, mierniki pH, przewodności i O2 z czujnikami temp. Wzorcowany jest termometr lub układ pomiarowy (miernik + elektroda/czujnik/sonda).
Zakres: -40 ... +160 st. C. Podana cena za pierwszy punkt, każdy kolejny 150,00 zł netto. 
250,00
Płatność: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury
Koszt wysyłki: wliczony w cenę wzorcowania
Czas realizacji: od 2 do 6 tygodni
Wymagane dokumenty: przy pierwszym zakupie należy przesłać, faksem, mailem lub listownie, kopie dokumentów nadania NIP, REGON oraz KRS
Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%)